thông ghép thanh

Gỗ thông ghép thanh

Hyundai 31, Tháng Năm 2019

Các loại gỗ thông ghép thanh tại Đoàn Gia – Độ dày: 12mm (12ly), 15 mm (15ly), 18mm (18ly) – Kích thước: 1220x2440mm – Mặt A/A, mặt A/B, mặt A/C, mặt B/C, mặt C/C. Có thể hiểu một… […]

Chi tiết